Flipperspel

Flipperspel är inte vår huvudverksamhet, men då det finns en tanke om att göra flipperspel tillgängligt för personer med rullstol så är det ändå ett uttalat mål att i ett första skede skapa ett kabinett på ett befintligt spel för att göra det så tillgängligt det går, och i det skapa en produkt som även går att använda på redan befintliga spel.

Andra steget i tvåstegsraketen är att ifrån grunden skapat flipperspel som gör det som första steget gör, men med stil och elegans också. Samt ett bra flipperspel.